Kaly

Skogs- och trädgårdstjänster i Skaraborg.


Övrig försäljning

Övriga saker vi för tillfället har till salu. Är du intresserad av någonting? Kontakta oss

Senast uppdaterad 2023-06-08


Töre / törved / fetved

5 000 kr inklusive moms

IBC fylld med töre / fetved ca 1 m3 går att använda till bland annat egentillverkning av tjära. Har flera vid intresse. Är även möjligt att skicka mindre mängder (<20kg) om du bor långt från Mariestad.

alt


Vårt miljöarbete

Vi använder våra resurser klokt i det stora och det lilla för att nå långsiktig hållbarhet. Försöker i största möjliga mån alltid välja de mest miljövänliga alternativen beroende på situation och förutsättningar.

Vi arbetar i första hand med handverktyg eller batteridrivna-elverktyg laddade med förnyelsebar el. I andra hand förbränningsmotordrivna verktyg tankade med miljövänligt alkylatbränsle.

Vi är en del av "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om". Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Genom att vara en del av Klimat 2030 vill vi bidra till omställningen till en klimatsmart region. Läs mer på klimat2030.se.Kontakta oss för mera information om tjänsterna som vi erbjuder.

Mats Karlsson
Kindbogården Karleby
542 94 Mariestad

Telefon: 070 513 33 58

Epost: info@kaly.se