Kaly

Skogs- och trädgårdstjänster i Skaraborg.


Vad är biokol?

Biokol är kol som görs av till exempel kvistar och grenar, och används vid odling. Inblandning av biokol i jorden för att öka bördigheten är en väl bedrövad metod som Amazonas indianer använt sig av i årtusenden genom en slags svedjebruk (Terra Preta). Biokol kan tillverkas med många olika metoder alltifrån en eld på marken som man släcker med vatten innan den helt brunnit upp till högteknologiska metoder i industriskala. Vi använder oss av en kolningstunna.

Varför biokol

Biokol fungerar som en näringsdepå i jorden då det binder in näringsämnen. Det är klimatsmart och bidrar till en bördig jord då markstrukturen dessutom blir mer porös och viktiga näringsämnen som kväve och fosfor binds för att lösgöras när växten behöver det.
Kol har en väldigt stor specifik yta vilket skapar bra förutsättningar för mikrober att etablera sig. Dessa mikrober kommer dock behöva näring och kolet behöver ”laddas” innan du kan använda det, detta innebär att näringsämnena inte rinner bort med regn och grundvatten.
Genom att använda biokol i växtbäddarna låser vi även ned kol i marken – en så kallad kolsänka. Det är ett enkelt sätt att motverka klimatförändringarna.

Hur används biokol?

Man doserar biokolet till odlingsjord, ett riktmärke är 1 till 2 delar biokol per 10 delar jord eller 1-5 kg/kvadratmeter. Biokolet kan blandas i både krukväxtjord eller i trädgårdsjorden. Man ska i förväg ladda biokolet med både näring och mikroliv. Till exempel genom att blötlägga nässlor, guldvatten (urin) eller hönsgödsel och blanda med biokolet och låta mixen dra några dygn.
Biokolet kan också blandas i komposten där det fångar upp näringsämnena som senare kommer trädgården till godo när kompostmyllan sprids ut.

Försäljning

KALY tillverkar biokol och du kan köpa större eller mindre mängder, En provpåse kostar 50 kr

Om du vill vara med när vi tillverkar så hör av dig till info@kaly,se. Vi kan även flytta vår kolningstunna och komma hem till dig om du vill tillverka "din kol"

Vårt miljöarbete

Vi använder våra resurser klokt i det stora och det lilla för att nå långsiktig hållbarhet. Försöker i största möjliga mån alltid välja de mest miljövänliga alternativen beroende på situation och förutsättningar.

Vi arbetar i första hand med handverktyg eller batteridrivna-elverktyg laddade med förnyelsebar el. I andra hand förbränningsmotordrivna verktyg tankade med miljövänligt alkylatbränsle.

Vi är en del av "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om". Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Genom att vara en del av Klimat 2030 vill vi bidra till omställningen till en klimatsmart region. Läs mer på klimat2030.se.Kontakta oss för mera information om tjänsterna som vi erbjuder.

Mats Karlsson
Kindbogården Karleby
542 94 Mariestad

Telefon: 070 513 33 58

Epost: info@kaly.se