Kaly

Skogs- och trädgårdstjänster i Skaraborg.

Våra tjänster


ikon motorsåg

Avverkning

Vi avverkar skog och enskilda träd med motormanuella metoder.

ikon skog

Skogsdikning

Vi renoverar, upprustar och nydikar med miljövänliga metoder.

ikon gräs

Grästrimning

Vi röjer gräs och buskar i trädgårds och stadsmiljö.

ikon fält

Robotinstallation

Vi monterar signalslinga till gräsklipparrobotar.

ikon sekatör

Trädbeskärning

Vi utför föryngringsbeskärning och hamling med hjälp av klättring eller lift.

ikon bäck

Våtmarksskötsel

Vi utför skötsel för att bibehålla våtmarkens syfte. Bygger viltvatten.

ikon stenar

Stenmurar

Renovering och nyanläggning av stenmurar.

ikon lie

Lieslåtter

Vi slår med lie för att bevara och utveckla biologisk mångfald och vårt kulturarv.

ikon kol

Biokol

Vi har utrustning och erfarenhet för att tillverka biokol av träavfall.

Vårt miljöarbete

Vi använder våra resurser klokt i det stora och det lilla för att nå långsiktig hållbarhet. Försöker i största möjliga mån alltid välja de mest miljövänliga alternativen beroende på situation och förutsättningar.

Vi arbetar i första hand med handverktyg eller batteridrivna-elverktyg laddade med förnyelsebar el. I andra hand förbränningsmotordrivna verktyg tankade med miljövänligt alkylatbränsle.Kontakta oss för mera information om tjänsterna som vi erbjuder.

Mats Karlsson
Kindbogården Karleby
542 94 Mariestad

Telefon: 070 513 33 58

Epost: info@kaly.se