Kaly

Skogs- och trädgårdstjänster i Skaraborg.

Våra tjänster


ikon motorsåg

Avverkning

Vi avverkar skog och enskilda träd med motormanuella metoder.

ikon kol

Biokol

Vi har utrustning och erfarenhet för att tillverka biokol av träavfall.

ikon yxa

Flisning

Flisar trädgårdsavfall upp till 10 cm I diameter med vår traktoranslutna flismaskin.

ikon mulmholk

Mulmholkar

Vi bygger mulmholkar i ek, leverarar mulm och sätter ut holkar. För mer info se menyn.

ikon stenar

Stenmurar

Renovering och nyanläggning av stenmurar. För mer info se menyn.

ikon Stängsel

Stängsling

Bygger kreaatursstängslel i ek eller med impregnerade stolpar. För mer info se menyn.

ikon sekatör

Trädbeskärning

Vi utför föryngringsbeskärning och hamling med hjälp av klättring eller lift.

ikon virke

Virkesförsäljning

Säljer virke från egen skog, lokalt sågat. För mer info se menyn.

ikon bäck

Våtmarksskötsel

Vi utför skötsel för att bibehålla våtmarkens syfte. Bygger viltvatten.

Vårt miljöarbete

Vi använder våra resurser klokt i det stora och det lilla för att nå långsiktig hållbarhet. Försöker i största möjliga mån alltid välja de mest miljövänliga alternativen beroende på situation och förutsättningar.

Vi arbetar i första hand med handverktyg eller batteridrivna-elverktyg laddade med förnyelsebar el. I andra hand förbränningsmotordrivna verktyg tankade med miljövänligt alkylatbränsle.

Vi är en del av "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om". Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Genom att vara en del av Klimat 2030 vill vi bidra till omställningen till en klimatsmart region. Läs mer på klimat2030.se.Kontakta oss för mera information om tjänsterna som vi erbjuder.

Mats Karlsson
Kindbogården Karleby
542 94 Mariestad

Telefon: 070 513 33 58

Epost: info@kaly.se