Kaly

Skogs- och trädgårdstjänster i Skaraborg.


Kunders bilder

Här presenterar vi bilder som våra kunder skickat till oss på deras projekt.


Maria köpte en huggkubbe

alt


Åke har byggt ett uteköket med virket till takstolar och brädfodring från oss. Brädfodringen blev ljusgrå innerväggar i köket och på utsidan rödfärg.

alt


Cecilia Blomkvist måleri har gjort dörromfång av lind, fur och gran, dubbeldörren har renoverats.

alt


Anders tycker att man ska spika för hand, det går att använda spikpistol men det är fel.

alt

alt


Lothar köpte ytterpanel

alt


Ida och Peter valde 200 mm breda brädor till fasaden.

alt


Cecilia och Tordh köpte ekstolpar och granbrädor till staketet.

Staket med hus bakom
alt

Ingegerd använde virke från oss till sitt hönshus.

Hönshus
Katt framför hönshus
hönor och tupp framför hönshus


Maria från Göteborg har klätt in sin balkong med läkt som vi levererat.

inklädd balkong med läkt
inklädd balkong med läkt
Vy över Göteborg från balkong

Vårt miljöarbete

Vi använder våra resurser klokt i det stora och det lilla för att nå långsiktig hållbarhet. Försöker i största möjliga mån alltid välja de mest miljövänliga alternativen beroende på situation och förutsättningar.

Vi arbetar i första hand med handverktyg eller batteridrivna-elverktyg laddade med förnyelsebar el. I andra hand förbränningsmotordrivna verktyg tankade med miljövänligt alkylatbränsle.

Vi är en del av "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om". Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Genom att vara en del av Klimat 2030 vill vi bidra till omställningen till en klimatsmart region. Läs mer på klimat2030.se.Kontakta oss för mera information om tjänsterna som vi erbjuder.

Mats Karlsson
Kindbogården Karleby
542 94 Mariestad

Telefon: 070 513 33 58

Epost: info@kaly.se