Kaly

Skogs- och trädgårdstjänster i Skaraborg.


Kunders bilder

Här presenterar vi bilder som våra kunder skickat till oss på deras projekt.


Ida och Peter valde 200 mm breda brädor till fasaden.

alt


Cecilia och Tordh köpte ekstolpar och granbrädor till staketet.

Staket med hus bakom
alt

Ingegerd använde virke från oss till sitt hönshus.

Hönshus
Katt framför hönshus
hönor och tupp framför hönshus


Maria från Göteborg har klätt in sin balkong med läkt som vi levererat.

inklädd balkong med läkt
inklädd balkong med läkt
Vy över Göteborg från balkong

Vårt miljöarbete

Vi använder våra resurser klokt i det stora och det lilla för att nå långsiktig hållbarhet. Försöker i största möjliga mån alltid välja de mest miljövänliga alternativen beroende på situation och förutsättningar.

Vi arbetar i första hand med handverktyg eller batteridrivna-elverktyg laddade med förnyelsebar el. I andra hand förbränningsmotordrivna verktyg tankade med miljövänligt alkylatbränsle.

Vi är en del av "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om". Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Genom att vara en del av Klimat 2030 vill vi bidra till omställningen till en klimatsmart region. Läs mer på klimat2030.se.Kontakta oss för mera information om tjänsterna som vi erbjuder.

Mats Karlsson
Kindbogården Karleby
542 94 Mariestad

Telefon: 070 513 33 58

Epost: info@kaly.se