Kaly

Skogs- och trädgårdstjänster i Skaraborg.


VirkesförsäljningStora staplar virke till salu

Virket går att få i färdigkapade längder eller dimmensionshyvlat.
Mindre mängder av andra bredder och speciallängder finns.
Slöjd och snickerivirke av ek, fågelbär, björk, lind och ask.
Stängselstolpar av ek. Begagnade impregnerade stängselstolpar.

Kolla gärna på vår övriga försäljning här

Prislista alla priser är inklusive moms

Allting nedan är sågat tall och granvirke från skog i Mariestad Virket är ohyvlat med "gamla" dimensioner. Längd ca 4m eller ca 5m.

Sortiment A

Rakt, utan vankant och missfärgningar

Tjocklek Bredd   Pris per m
2550 6 kr
2575 8 kr
25100 9 kr
25125 11 kr
25150 14 kr
25175 18 kr Inte mycket kvar av denna
25200 20 kr
    
50100 16 kr
50150 25 kr
50175 30 kr Inte mycket kvar av denna
50200 35 kr

Sortiment B

Rakt, vankant < 25% av bredd eller tjocklek och små missfärgningar

TjocklekBredd Pris per m
2550 5 kr
2575 7 kr
25100 8 kr
25125 10 kr
25150 12 kr
25175 16 kr Inte mycket kvar av denna
25200 18 kr
    
50100 14 kr
50150 22 kr
50175 27 kr Inte mycket kvar av denna
50200 31 kr

Vad är vankant?

Vankant är när en planka kommer från en stocks ytterkant och istället för att såga bort mycket mera trä har plankan en rundning i ett eller två hörn. Detta gör man för att få ut mycket mera virke ur en stock.

En planka med vankant.

Den har sågats ur en stock på detta viset:

Vårt miljöarbete

Vi använder våra resurser klokt i det stora och det lilla för att nå långsiktig hållbarhet. Försöker i största möjliga mån alltid välja de mest miljövänliga alternativen beroende på situation och förutsättningar.

Vi arbetar i första hand med handverktyg eller batteridrivna-elverktyg laddade med förnyelsebar el. I andra hand förbränningsmotordrivna verktyg tankade med miljövänligt alkylatbränsle.Kontakta oss för mera information om tjänsterna som vi erbjuder.

Mats Karlsson
Kindbogården Karleby
542 94 Mariestad

Telefon: 070 513 33 58

Epost: info@kaly.se